Pneuservis a rychloservis Praha 8 Libeň - Pneuservis Bartoušek

kompletní pneuservis | rychloservis | prodej pneu a disků | klimatizace

Správný postup

Při přezouvání pneumatik náš pneuservis dbá na dodržování správného postupu a tím zajisťuje maximální bezpečnosti související s montáží pneu. Výměna vzduchového ventilu je u nás samozřejmostí a to proto, že vzduchový ventil je velmi důležitou součástkou přispívající k vzduchotěsnosti pneumatiky. Při rychlostech okolo 100 km/h, působí na ventil odstředivá síla rovnající se hmotnosti 1,7 kg!

Jaký by měl být v pneumatikách tlak?

Správný tlak je důležitým faktorem, jak z hlediska bezpečnosti tak i dlouhé životnosti pneumatik. Kontrolu tlaku je třeba provádět v době, kdy jsou pneumatiky chladné. Kontrolu tlaku provádějte pravidelně, přibližně jednou za čtrnáct dní. Pokles tlaku může být způsoben :

 • přirozeným unikáním vzduchu stěnami pneumatiky
 • poklesem teploty okolního prostředí
 • malými perforacemi, které u pneumatik bez duše sice nevedou k okamžitému vypuštění, ale časem mohou vést k nenapravitelnému poškození pneumatiky, k němuž jízdou s nedostatečně nahuštěnou pneumatikou dochází

Jaký je správný tlak u karavanů a přívěsů?
Pro dobrou jízdu osobním automobilem s přívěsem společnost Michelin radí :

 • Tlak radiálních pneumatik automobilů :
  Pokud nemáte k dispozici speciální návod k tahání přívěsu od výrobce automobilu, je třeba zadní pneumatiky nahustit na tlak pro "plně naloženo". V případě, že tlak pro "plně naloženo" je stejný jako "standardní" tlak, je třeba ve srovnání se "standardním" tlakem zvýšit tlak v zadních pneumatikách o 4 až 7 psi (0,3 - 0,5 bar), a to v chladném stavu.
 • Tlak v pneumatikách karavanů a přívěsů :
  Pokud nemáte k dispozici návod od výrobce karavanu nebo přívěsu, obraťte se na společnost Michelin, musíte však uvést přesné rozměry pneumatiky (včetně indexu nosnosti) a udat skutečné zatížení nápravy, které mají tyto pneumatiky nést (například zvážením na mostní váze).

Defekty

Zde najdete několik rad pro usnadnění tohoto úkonu :

 • Vždy s sebou vozte pár rukavic.
 • Vhod by také mohl přijít plastový pytel na odpadky pro případ uložení proražené pneumatiky do kufru. Zejména když je celá od bahna!
 • Jestliže je země příliš měkká, mohl by se do ní zvedák zabořit. Z tohoto důvodu není špatné s sebou vozit pevnou destičku, na kterou můžete zvedák postavit.
 • Závity na kole je dobré lehce promazat, aby z nich bylo možné později bez problémů odšroubovat matice.
 • Po opravě a opětovném nasazení si dejte kolo vyvážit.
 • Po nasazení rezervní pneumatiky se nedoporučuje jezdit ihned příliš rychle. Je totiž možné, že rezerva nemá náležitý tlak, a to by mohlo vést při řízení vozidla k problémům.
 • Pokud jsou matice na kole špatně utaženy, mohlo by dojít ke zkroucení brzdového kotouče a k poškození závěsu kola.
 • V zájmu stejnoměrného a perfektního utažení matic na kole se doporučuje používat momentový klíč. Tento klíč totiž umožňuje změřit a regulovat sílu použitou při utahování matek kola.
 • Jestliže klíč nemáte, požádejte nejbližšího prodejce, aby kola zkontroloval.
Správné utažení matic na kole rovněž znamená snazší demontáž kol v budoucnosti!

Co je to pneumatika?

Co je to pneumatika?
Výrobek složený z různých součástí
Pneumatika je celek složený z několika součástí, jinými slovy, je to neoddělitelný soubor materiálů s velmi odlišnými vlastnostmi, jejichž výroba vyžaduje velkou přesnost.

Pneumatika se skládá z následujících polotovarů :
1 Vnitřní vložka. Vrstva vzduchotěsné syntetické pryže.
Nachází se uvnitř pneumatiky a má stejnou funkci jako duše, která se používala u starších typů pneumatik.
2 Vrstva kostry.
Tato kostra se skládá z tenkých textilních vláken, uložených rovnoběžně vedle sebe a zalitých do pryže. Tyto textilní vlákna jsou klíčovou složkou ve struktuře pneumatiky a zajišťují její odolnost proti tlaku. Tkanina jedné automobilové pneumatiky obsahuje asi 1400 vláken, z nichž každé může odolávat síle 15 kg.
3 Patka pláště.
Její úlohou je přenášet točivý moment motoru a brzdění z ráfku pneumatiky až na styčnou plochu pneumatiky s vozovkou.
4 Patní lana, kterými je patka vyztužena, pomáhají držet pneumatiku na ráfku. Mohou nést zátěž až 1800 kg bez rizika přetržení.
5 Ohebné pryžové bočnice pomáhají chránit pneumatiku proti nárazům které by mohly poškodit plášť, například proti menším nárazům o obrubníky, výmoly atd. Místo, kde se pneumatika dotýká ráfku, je zpevněno tvrdou gumou.
6 Nárazníky.
Zpevněné jemnými, velmi pevnými ocelovými lanky mezi dvěma vrstvami pryže. Tyto 2 vrstvy (někdy jich bývá i větší počet) jsou přilepené k sobě a k ploše běhounu a svírají spolu úhel asi 60º. Ocelová lanka kříží tkaninu pláště a tvoří s ní výztužné trojúhelníky. Tato metoda, která se nazývá triangulace, přispívá k pevnosti koruny. Tyto nárazníky výztužné vrstvy obemykají pneumatiku po celém jejím obvodu a mají velmi složitou úlohu : kolem obvodu pneumatiky musí mít dostatečnou pevnost, aby nebyly nataženy odstředivou silou, a tímto způsobem zachovávají průměr pneumatiky za všech podmínek. Rovněž musí být pevné i v příčném směru, aby odolávaly tlakům a namáhání při změně směru jízdy. Zároveň musí být ve svislém směru dostatečně ohebné, aby "absorbovaly" deformace způsobené nerovnostmi povrchu a jinými překážkami. Při výrobě těchto vrstev je třeba přilepit ocel k pryži. To je sice velmi obtížné, ale společnosti Michelin se podařilo docílit dokonalé soudržnosti mezi těmito různorodými materiály, což je bezpodmínečným předpokladem úspěchu.
7 Na náraznících leží běhoun. To je vzorkovaná část pneumatiky, která je v kontaktu s vozovkou. V místě kontaktu musí být běhoun schopen odolávat značným tlakům. Směs běhounu musí být schopna uchycení na všech typech povrchu, odolávat opotřebení a obrušování a měla by se co nejméně zahřívat.

A nyní zbývá pouze vytvarovat vzorek dezénu a všechny výše zmíněné polotovary vulkanizovat do jednoho výsledného produktu, kterým je kompletní pneumatika.

Co je to pneumatika?

V dnešní době jsou pneumatiky a auta založeny na nejpokročilejších technologiích. Řidiči bohužel často zapomínají, že pneumatiky jsou jediným spojením automobilu s vozovkou, a z toho důvodu musejí mít celou řadu funkcí, například vedení směru, nesení zátěže, tlumení nárazů, valivý pohyb, přenos výkonu, životnost.

Vedení směru

Pneumatiky vedou vozidlo přesně, bez ohledu na stav povrchu a/nebo klimatické podmínky. Stabilita vozidla záleží na tom, jak pneumatiky dokáží držet stopu. Pneumatika musí vydržet příčné síly, aniž by vozidlo opustilo svoji trajektorii. Většinou má každý automobil na každé nápravě v pneumatikách jiný tlak. Dodržením správného rozdílu tlaku na přední a zadní nápravě dosáhnete ideální směrové stability vozidla.

Nesení zátěže

Pneumatiky jsou oporou vozidla nejen při jízdě, ale i když vozidlo stojí na místě. Kromě toho musejí být stále schopny odolat značnému přesunu zátěže při akceleraci a brzdění. Pneumatika osobního automobilu nese více než padesátinásobek vlastní hmotnosti.

Tlumení

Pneumatiky pohlcují nárazy při přejezdu přes překážkya chrání vozidlo před dalšími nerovnostmi na silnici. Tím zajišťují řidiči i cestujícím pohodlí a přispívají k prodloužení životnosti vozidla. Hlavní vlastností pneumatiky je její výjimečná, především vertikální, pružnost. Díky skvělé elastičnosti vzduchu, jímž je naplněna, se může pneumatika přizpůsobovat překážkám a nerovnostem terénu. Správný tlak v pneumatice potom zaručuje vysokou úroveň komfortu při zachování dobrých řídících vlastností.

Valivý pohyb

Čím se pneumatiky odvalujírovnoměrněji, jistěji a s nižším valivým odporem, tím je větší požitek řidiče z jízdy a nižší spotřeba paliva.

Přenos výkonu

Pneumatiky přenášejí výkon :užitný výkon motoru, brzdnou sílu. Úroveň přenosu výkonu je dána kvalitou několika čtverečních centimetrů v kontaktu se zemí.

životnost

Pneumatiky mají velkou životnost jinými slovy, i po miliónech otáček kola si zachovávají dostatečný výkon. Opotřebení pneumatiky samozřejmě závisí na podmínkách jejího použití, (zátěž, rychlost, stav povrchu vozovky, stav vozidla, způsob jízdy, atd.), ale z velké části také na kvalitě kontaktu se zemí. Důležitou roli proto hraje tlak v pneumatice. Má vliv na :
 • velikost a tvar styčné plochy,
 • rozložení tlaků na různých místech pneumatiky v kontaktu se zemí.

Těchto 6 funkcí zaručuje bezpečnost, komfort a hospodárnost. Pneumatika poskytuje tyto funkce po celou dobu životnosti, ale základní bezpečnostní opatření musí vzít na sebe uživatel. Aby pneumatika fungovala a vydržela, potřebuje vzduch. Proto je pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách životně důležitá. Vlivem přirozené (velmi drobné) pórovitosti gumy ztrácí pneumatika potřebný vzduch neustále, molekulu za molekulou. K tomuto pozvolnému ucházení se často připojují další náhodné události, jako je nedostatečná vzduchotěsnost ráfků a ventilů, malé perforace v pneumatice atd.

Na tlaku jsou závislé veškeré funkce pneumatiky : bezpečnost, hospodárnost a komfort. Z toho vyplývá, že nesprávný tlak naopak všechny tyto funkce narušuje. Stačí však zběžná pravidelná kontrola, a řidič může být téměř bez starostí.